MODELI I SË ARDHMES

Përmes ligjëratave, debateve, seminare,
ekspozitave, shfaqjes së dokumentarëve,
turneve dhe intervenimeve arkitektonike dhe
urbane në qytetin e Prishtinës, qëllimi i PAW
është që profesionistëve të rinj dhe studentëve
të arkitekturës tu prezantohet "Modeli i së Ardhm-
es",një tjetër alternative për mënyrën të të menduarit
në lidhje me arkitekturën.

Ngjarjet e ardhshme

Ila Beka & Louise Lemoine
1 KORRIK 2013

"Living Architectures" është një seri e filmave që kërkon të zhvillojë një mënyrë tjetër të hulumtimit në arkitekturë e cila largohet nga trendin aktual të idealizuarit dhe përfaqësimit të trashëgimisë sonë arkitektonike. Kulti i formave të përsosur, pa trup tërësisht të zbrazura nga njerëzit, në mënyrë të pashmangshme të çon në një ndarje në mes të arkitekturës dhe hapësirës ​​së jetesës.

Anne Guiney
1 KORRIK 2013

Instituti për Dizajnin Urban punon pa pushim për zgjerimin e dialogut publik në lidhje me planifikimin urban, zhvillimin progresiv, dhe dizajnin. Që nga themelimi i saj në vitin 1979, Instituti ka qenë një platformë qendrore për debat në mesin e arkitektëtve, planifikuesve, hartuesve tInstute për Dizajnin Urban

URBAN+
1 KORRIK 2013

Urban Plus është themeluar në Prishtinë, në tetor të vitit 2001. Gjatë këtyre 8 viteve është fokusuar në planifikim urban dhe arkitekturë duke pasur për qëllim zhvillimin e projekteve interaktive, gjithpërfshirëse të cilat adresojnë çështjet e planifikimt dhe dizajnit urban. Në zhvillimin e projekteve përveç produktit rëndësi e veçantë i është kushtuar procesit...

Lajmet

PAW thanks you!

Dear friends, On behalf of myself, Noli and the whole PAW team I would like to thank more than 2000 visitors and participants that made this year's Prishtina Architecture Week that more special. We ...

Ftesë për PAW Vullnetarë

Kosovo’s Architecture Foundation fton studentët dhe entuziastët e Arkitekturës nga Kosova dhe jashtë saj për të kontribuar në organizimin e Prishtina Architect...

PAW workshops

The workshops are open to all architecture students and young architects. Their aim is to train the next professionals and architecture students in the theories of architecture & urban planning, c...

Prishtina Architecture Week

Kosovo's Architecture Foundation

Hakif Zejnullahu, S11 H1/4, Prishtina, Kosovo

Tel: +377 (0)44 124 371

info@prishtinaarchitectureweek.com